Contact us now
+1-888-846-1732

Att räkna på lån

När du ska räkna på lån kan du använda dig av olika kalkyler på internet, dessa finns det flertalet av, det är bara att söka. Ett lån brukar delas upp i två delar: amortering och ränta. Räntan är den del som bestämmer var lånet kostar dig. Räntan betalar du till långivaren och får inte tillbaka. Räntan kan vara fast eller rörlig. Den rörliga räntan förändras med tiden, den följer marknadsräntan eller något index. Därför kan du aldrig i förväg veta exakt hur mycket du ska betala med rörlig ränta. När det gäller bolån kan räntan dessutom förändras mycket och lånet bli betydligt dyrare med risk för problem för låntagaren att betala tillbaka.

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta, det vill säga en förutbestämd ränta som ser likadan ut under en längre tid. När det gäller bolån kan man välja att binda räntan i några månader eller ett visst antal år. På så vis kan man försäkra sig om att inte få problem om marknadsräntan skulle öka under den tiden och lånet kan bli billigare. Amortering innebär avbetalning av lånet och det är alltså tack vare amorteringen som lånet en dag är återbetalt.