Contact us now
+1-888-846-1732

Ta hjälp av en lånekalkylator

Det kan kännas klurigt att räkna på lån men du behöver inte räkna för hand. På internet kan du hitta flera bolånekalkyler där du kan mata in uppgifter och få hjälp med att räkna på ditt lån. Till exempel kan du se vad som händer med månadsbeloppet då du höjer räntan. Du kan också se vad månadskostnaden blir vid olika återbetalningstider. Kanske kommer du bli förvånad när du ser hur mycket skillnad en till synes liten ränteändring kan göra när det gäller stora lån såsom bolån.

Ett lån består av dels räntan och dels amortering. Räntan kan i sin tur vara antingen rörlig eller fast. Att räntan är rörlig betyder att den följer marknadsräntan och ständigt förändras. En fast ränta ligger hela tiden på samma nivå under bindningstiden. Många tycker det känns tryggt med en fast ränta för då vet man exakt hur mycket som ska betalas varje månad. Andra vågar chansa i hopp om att få en lägre ränta och betala mindre för lånet om räntan är rörlig. Amorteringsdelen på lånet bestämmer hur mycket du betalar av från skulden varje månad. Om du till exempel amorterar 1000 kronor minskar din skuld med just 1000 kronor.